Kıvamlaştırıcılar ve Jelleştiriciler

Ürünler
Jelatin
Xhantangum ( 80-200 mesh)

İŞ ORTAKLARIMIZ